PHP scripts: unknown relative paths

From Edgar BV Wiki
Jump to: navigation, search

Al een poosje hadden we problemen met het uitvoeren van de PHP scripts vanuit de batch-file op de zuilen. Dit probleem was weliswaar relatief makkelijk op te lossen vanuit de scripts zelf.

Toch lijkt het me verstandig voortaan de volgende regel aan te houden (dit werkt ook in de reeds werkende aangepaste php-scripts, dus het kan sowieso geen kwaad):


Start syncdata.bat-----

set OLDDIR=%CD% set logFolder=%OLDDIR%\..\log

echo ### Synchronising with VBO ...

first switch to the directory where the php-script is

cd %OLDDIR%\processes\provada

now execute the script (no path needed, since we already are in that folder)

c:\php\php.exe syncdata_provada.php > %logFolder%\syncdata_provada.log

don’t forget to switch back

cd %OLDDIR%

… more stuff …


End of syncdata.bat -----